giveaways

Giveaways

Giveaways er den viktigste delen av en bedrifts profilering. En bra giveaway er et produkt som kan deles ut i løpet av kort tid til mange mennesker, og derigjennom få stor spredning til enda flere personer. Valg av kvalitetsnivå for en giveaway bør gjøres ut fra hva bedriften ønsker å oppnå med profileringen.

Hvordan skal man vite hva man skal velge?

Det finnes ikke én type giveaway som passer for alle tilfeller, og da er det heller ikke lett å vite hva man skal velge. Det første man bør tenke på er hva som er det forventede resultatet av utdelingen av produktet. Hva er det som bedriften ønsker å oppnå? Er det å nå flest mulig, eller er det å synes så stort som mulig? Hvem er mottakeren? Studenter på en arbeidsmarkedsmesse? Personer med interesse for en viss type sport? Bedrifter som virker i en spesifikk region?

giveaway
gaver

Hva er en bra giveaway?

Noen giveaways er mer populære enn andre, og det er god grunn til det. Hvis analysen av hvem man ønsker å nå sier at det er mange mennesker i en sporty sammenheng, ja da er drikkeflasker, svettebånd eller caps en bra giveaway. Det er produkter som gir god eksponering i flere sammenhenger.

Hvis firmaet ønsker å sende signaler om sikkerhet kan reflekser med bedriftens logo på eller isskraper være en bra gave. Vi har en lang og mørk vinter her i dette landet, og det er flott å vise at vi bryr oss om hverandre.

Valget av giveaway beror helt på hvem man ønsker å nå og hva man ønsker å si.